Şərqdə ilk opera yazan qadın - Şəfiqə Axundovanın doğum günüdür

21 Yanvar, 15:00 Sosial mediada paylaşın:

Yaşadığı acılı-şirinli günlərinə, keşməkeşli ömür yoluna baxmayaraq, o, heç vaxt sənətindən küsməyib, yazdığı mahnılarla həm özünün, həm də başqalarının qəlbini ovundurub, milyonların sevimlisinə çevrilərək yaradıcılıq zirvələrini fəth edib. Bu gün görkəmli bəstəkar, Xalq artisti  Şəfiqə Axundovanın doğum günüdür.

Şəfiqə Axundova, 1972-ci ildə "Gəlin qayası" operasını yazmaqla Şərqin ilk opera yazan qadın bəstəkarı olub. Mahnıları bu gün də sevilərək oxunan bəstəkar xanım 1924-cü ildə Şəki şəhərində anadan olub. 1943-1944-cü illərdə A. Zeynallı adına Bakı Musiqi Məktəbində oxuyarkən Üzeyir Hacıbəyovdan dərs alıb. 1956-cı ildə Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bəstəkarlıq ixtisası üzrə bitirib. Üzeyir bəy kimi dahidən dərs almaq gələcəyin böyük bəstəkarı olacagına heç bir şübhə yarada bilməzdi. Bəli, zaman ötdükcə Şıfiqə xanım Azərbaycanın sevilən, sayılan bəstəkarına çevrilir və ustadı Üzeyin bəyin dəsti-xəttini də şərəflə daşıyır. Onun yazdığı mahnılar bu gün də oxunur. Xüsusilə böyük şair Bəxtiyar Vahabzadənin sözlərinə müraciət edərək “Nədən oldu” şeirinə musiqi bəstələyir. Mahnının ilk ifacısı və möhürünü qoyan Azərbaycanın nadir qadın səslərindən olan Rübabə Muradova bu mahnıya can verir. Mahnı o qədər sevilir  və popularlaşır ki, bu gün də dinləyəndə bunun bir mahnı yox, əslində əsər oldugu reallığı açıq-aşkar görünür. Bəxtiyar Vahabzadə kimi böyük bir şairin sözlərini ancaq bu cür böyük bir bəstəkar yaşada bilərdi.

Şəfiqə Axundova həm də bir sıra gözəl mahnıların "Leyla", "Bəxtiyar ellər", Sənin nəğmən və s. "Ev bizim, sirr bizim" operettasının, teatr üçün "Aydın", "Əlvida Hindistan!", "Nə üçün yaşayırsan?" və s. tamaşaların, "Təlxəyin nağılı", "Dovşanın ad günü" və s. kimi uşaq tamaşalarının musiqisinin müəllifidir.

Qisməti, taleyinə bəstəkarlıq missiyası düşən Şəfiqə xanımın unudulmaz bəstələri bu gün də nəğmələrdə, dillərdə yaşayır.

 

Gülnar İlqarqızı

CANLI YAYIM