Əlyazmalar İnstitutunda Nizami Gəncəvi irsinin tədqiqatı davam edir

8 Yanvar, 12:24 Sosial mediada paylaşın:

Dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin ən qədimi 15-ci əsrə aid 25-ə yaxın əlyazması saxlanılan Əlyazmalar institutunda Nizami irsinin tədqiqati davam edir.

Prezident İlham Əliyenin sərəncamı ilə 2021-ci il Nizami Gəncəvi ili elan olunması ilə əlaqədar, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda şairin əlyazmalarının toplanması və təqdiqatı işləri davam etdirilir. Hazırda institutda Nizami Gəncəvinin 25-ə yaxın əlyazması saxlanılır.

Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini Paşa Kərimovun məlumatına görə əlyazmaların içərisində Xəmsəni əhatə edənlər də var. Onlardan 8-i daha mükəmməldir. İçərisində indiyə qədər Nizaminin əsərlərinin tədqiqinə, elmi tənqidi mətnlər, çox dəyərli əlyazmalar var. Ən qədimisi XV əsrə aiddir. Bu əsərlər, şübhəsiz ki, dünyada nizamişünaslar tərəfindən Nizami irsinin tədqiqinə cəlb olunur. Nəzərə almışıq ki, belə bir albom və eyni zamandda tədqiqat əsəri tərtib edək ki, burada Nizaminin dünyada saxlanılan əlyazmaları, əlyazma xəzinələrində, dünya kitabxanalrında, o cümlədən, Azərbaycan Əlyazmalar İnstitutunun fondunda saxlanılan əlyazmalar haqqında məlumatlardan ibarət olsun. Əlyazmaların hər biri ətrafli təhlil olunsun.

Şairin əlyazmaları ölkəmizlə yanaşı ABŞ-da, İngiltərə, Fransa  və İran kitabxanalrında qorunur. Təbrizin mərkəzi kitabxanasında Hacı Hüseyn ağa Naxçıvaninin kolleksiyasında Nizaminin qədim əlyazmalarına rast gəlmək mümkündür.

"2021-ci il Nizami Gəncəvi ili" elan edilməsi ilə əlaqədar, şairin yaradıcılığı daha geniş araşdırılmağa başlanılıb. Hətta xarici ölkələrdən əlyazmalarının surətləri əldə edilərək, tədqiq edilir.

İnstit tərəfindən Nizamişünasların 30-40-cı illərə dair araşdırmalarının  da çap etdirilməsi  nəzərdə tutulur.

CANLI YAYIM